FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड २०७७ ७९-८० 01/09/2024 - 15:20 PDF icon सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड.pdf
बुढीगंगा सिप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७९ । ७९-८० 07/18/2023 - 15:03 PDF icon बुढीगंगा सिप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ (1).pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य । ७९-८० 08/15/2022 - 08:09 PDF icon Budjet baktabe.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को निति तथा कार्यक्रम ७९-८० 08/15/2022 - 08:07 PDF icon Niti tatha karyakaram.pdf
पारिश्रमिक दररेट २०७९ ७९-८० 08/15/2022 - 08:05 PDF icon Dar ret.pdf
बुढगंगा नगरपालिकाको दरबन्दि तेरिज ७९-८० 08/15/2022 - 08:04 PDF icon Darbandi terij.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७९ ७९-८० 08/15/2022 - 08:02 PDF icon Darta nabikaran.pdf
हेभी इकुपमेन्ट संचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 08/15/2022 - 08:00 PDF icon Heavy equipment.pdf
जलस्रोत उपयोग सम्वन्धि निर्देशिका २०७९ ७९-८० 08/15/2022 - 07:59 PDF icon jalsrot nirdesika.pdf
मदिरा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 08/15/2022 - 07:57 PDF icon Madira mgmt karyabidhi.pdf

Pages