FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री राम बहादुर बानियाँ ज्यूको अध्यक्षतामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता(खासस्व) सम्बन्धि नगर स्तरीय योजना तर्जुमा प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम ।।